6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ilgili hükümleri kapsamında geziye katılacak kişiler ile karşılıklı anlaşılarak imza edilmiştir.

TARAFLAR :

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A İşletme Belgeli, ‘Turvigo International Tourism Organization Ltd. Şti. Caddebostan Mah. Noter Sok Deniz Apt. No.36 D.1 Saskinbakkal Kadıköy İSTANBUL 34728’ (sözleşmede TURVİGO olarak anılacaktır) ile diğer tarafta aşağıda adı ve adresi belirtilen yolcu/yolcular arasında (sözleşmede “YOLCU” olarak anılacaktır)  sözleşme ve eklerinde belirtilen hizmetin verilmesine ilişkin olarak işbu hizmet sözleşmesi taraflarca birlikte müzakere ile düzenlenmiş ve okunup onay ile imzalanmıştır.

KONU :

İçeriği, vasıfları, satış şartları ve bedeli bu sözleşme ve eklerinde belirtilen (broşür – ayrıntılı seyahat programı – tur kayıt formu, voucher’ da) turistik gezi ile ilgili hizmetin TURVİGO tarafından YOLCU’ ya sağlanması, YOLCU’nun da bu sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, kabul ve taahhüdüdür.   

YOLCU eklerin sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu, okuduğunu, anladığını, seyahatinin sözleşme ve eklerde belirtilen koşullarda yapılacağını kabul eder. 

Ayrıntılı seyahat programında ve rezervasyon formunda; TURVİGO tarafından verilecek olan hizmetin : başlangıç ve bitiş gün ve saati, tur/seyahatin konaklama/mola/duraklama yerleri, varsa bağlantı noktaları, güzergah, hareket ve bitiş noktaları, gün ve geceleme olarak süre, yolculuğun yapılacağı ulaşım araçlarının vasfı, (otobüs-uçak-gemi ve şehir içi tur otobüsü) saatleri, konaklama tesislerinin vasfı, öğün sayısı, fiyatlara dahil olan ve olmayan hizmetler belirtilmiş olup YOLCU’ da bu hususları kabul ettiğini taahhüt eder.

KATILIMCI :

Bu sözleşmeyi kendisi ile birlikte tura katılacak olan kişiler adına imza ve taahhüt eden YOLCU;  Katılımcı/katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine yapılan ön bilgilendirme ile sözleşme eki olan tüm  (broşür – ayrıntılı seyahat programı – tur kayıt formu, voucher) ön bilgi ve tanıtım broşürleri hakkında katılımcıya bilgi vermekle yükümlü olduğunu, bundan sorumlu olduğunu, kendisine verilen eklerin katılımcıya da verilmiş sayılacağını, her bir katılımcının  sözleşme koşullarını kabul etmesinden ve/veya onaylamasından sorumlu olarak gerek kendisine ve gerekse de katılımcıya ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerinin,  doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptırılması halinde, katılımcılardan her birinin Satış Sözleşmesi’ni okuması ve onaylanması yazılı veya elektronik ortamda teyidi, rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşuldur.

Aynı şekilde katılımcılardan her biri Rezervasyon Formunda ve Ayrıntılı Seyahat Programında yer alan koşulları yerine getirmekle ve TURVİGO tarafından sözlü veya yazılı bildirilen tüm belgeleri eksiksiz ve zamanında TURVİGO’ya ibraz etmekle yükümlüdür.

REZERVASYON ve SÖZLEŞME ŞARTLARI:

YOLCU tarafından TURVİGO’ya rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı Gezi Programı’na göre sözlü (telefon, acente ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta, WhatsApp vb.) yapılabilir. TURVİGO tarafından başvurulara göre öncelik sıralaması yapılır. YOLCU’ ya seyahati teyit edilir. Eğer kontenjan dolu ise ve YOLCU talep ediyorsa yedek listeye alındığı bildirilir. TURVİGO, ön ödemenin rezervasyon formunda bildirildiği şekilde ve tarihte yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz ve nedensiz tek taraflı olarak iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur. TURVİGO’ dan teyit ve onay alınmadan bir gezi için bankaya para yatırılamaz. Böyle bir havale yatıran, kişinin tur programına kendiliğinden dahil edilmesini sağlamaz ve para yatırana iade edilir. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları YOLCU’ ya aittir.

Satış Sözleşmesi’nin YOLCU tarafından okunup yazılı veya elektronik ortamda (E-mail, telefon mesajı, WhatsApp, vs..) teyit edilip onaylanması, ön ödemenin yapılmış olması, rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşuldur. YOLCU ödeme yaptıktan sonra tüm ‘Satış Sözleşmesi’ şartlarını kabul etmiş sayılır.

Döviz olarak yapılacak ödemelerde sözleşmedeki döviz cinsi olan birimle ödeme yapılacaktır.

Rezervasyon kayıt anında toplam ücretin %50’si alınır.

Tur kalkış tarihinden 45 gün öncesinde tüm bakiyelerin kapatılması gerekmektedir.

Rezervasyon işlemleri onaylandıktan sonra tüm uçak, otel, sigorta ve yurt dışı hizmet işlemleriniz yapılmaktadır. Bu işlemler yapıldıktan sonra özellikle uçak ve otellerde, iptal talep edildiği takdirde TURVİGO olarak tarafımıza ceza uygulaması yapılabilmektedir. YOLCU rezervasyon işlemlerini yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı iptal talep ettiği takdirde aşağıdaki ‘İptal Koşullarını’ da kabul etmiş sayılır.  

İptal Koşulları: 

YOLCU, tur başlangıç tarihinden;  

90 gün ya da öncesine kadar rezervasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %20’si iade edilemez.

90-70 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %40’ı iade edilemez.

69-40 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %50’si iade edilemez.

39-20 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %70’i iade edilemez.

19- 0 gün arasına kadar rezeryasyonunu iptal ettiği takdirde toplam tur ücretinin %100’ü iade edilemez.

PROMOSYONLU turlarda, resmi tatiller ve bayram günlerine denk gelen turlarda rezervasyon yapıldıktan sonra kesinlikle iptal etme ya da değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren yapılan iptallerde gezi bedelinin tamamı yanar, iade yapılamaz.

 ** Tur programında belirtilmiş olan tüm havayolu uçuşlarının ücreti ve iadeleri, ilgili havayolunun belirlediği koşullara bağlıdır. Dolayısıyla, havayolu uçuşlarına ait ücretleri iptal tarihine bakılmaksızın Yolcu’dan tahsil edilip, kalan rakam İptal Koşulları ve süreye bağlı olarak iade edilir.

Döviz karşılığı TL ödemelerinde TCMB’nın ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Efektif Satış Kuru dikkate alınacaktır. Kayıt anında toplam ücretin % 50’si alınır. Tura gitmeden 45 gün öncesinde tüm bakiyelerin kapatılması gerekmektedir. Kredi kartı ile ödemelerde taksit imkanları banka ile YOLCU arasındaki ilişki olup TURVİGO’nun bir sorumluluğu yoktur.

Bankaların faiz farkı olmadan verecekleri taksitten fazla sayıda taksit talebi halinde o bankanın uyguladığı vade farkı alınır.

YOLCU katılacağı turun bedelini, kredi kartından, tur bedeli ile sınırlı olarak, YOLCU tarafından imzalı mail order ile TURVİGO tarafından tahsil edilmesine yetki vermektedir.

Kredi kartı YOLCU yakınına ait ise bu kişinin imzalı mail order yetkisine ilişkin belge ile birlikte kimlik ve kredi kartı ön yüzü suretinin TURVİGO’ya verilmesi şarttır.

TURVİGO gerek görürse erken rezervasyon tarihlerini değiştirmekte serbesttir.

Ancak TURVİGO iptali/değişikliği 15 gün önceden YOLCU’ ya bildirmek durumundadır.

TURVİGO mücbir sebeplerden dolayı herhangi bir geziyi kısmen veya tamamen tazminatsız iptal edebilir.

MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER HUSUSLAR :

Kanunlarda ve ticari teamüllerde yer alan mücbir sebep hallerinde, gereken özen gösterilmesine rağmen olağan dışı ve öngörülemez haller (bir kısmı aşağıda zikredilmiştir) ortaya çıktığında ve bu durum turun başlamasına, devamına, sonlanmasına engel olursa TURVİGO doğan/doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Halk hareketleri, hava muhalefeti, doğal afetler, olağanüstü haller, devletler arası ilişkilerden doğan kısıtlamalar, gümrük, vize değişiklikleri, sağlık sorunları, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar, firma iflası veya tasfiyesi, ulaşım aracının hava şartları sebebiyle gidememesi/inememesi, gidilen yerdeki şartlar turun iptaline örneklerdir.

Bununla birlikte; YOLCU, herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, TURVİGO’nun kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluk ile bunların neticelerinden doğan maddi/manevi zarar veya ziyandan TURVİGO’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. TURVİGO burada sayılmamış olan ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebep” haklarını saklı tutar.

NAKİL VASITALARI :

TURVİGO’nun ulaşım (her türlü kara/deniz /su /hava nakil vasıtaları) araçlarını kiralama firmaları ile anlaşma yapması, ulaşım firmalarından bilet temin etmesi, bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçlardan TURVİGO sorumlu tutulamaz, maddi ve manevi yükümlülük getirmez.

Kara, gemi, hava yolculuğunun seyri esnasında yolcular; kaptanın/sürücünün günlük ilan ettiği programa, biniş, iniş, kalkış saatlerine uymak, önceden belirtilen saatte ilgili yerde bulunmak zorundadır.

Aksi davranışlarda meydana gelebilecek her türlü zarar bizzat yolcunun kendisine aittir. Bilhassa gemi ve uçak yolculuklarında güvenlik, teknik zorunluluklar, sefer iptali, rötar ve gecikmeler, hava koşulları, alçak ve yüksek su seviyeleri gibi zorunlu hallerde gemi şirketinin/uçak firmasının onayıyla kaptan tek başına programı, zamanlamayı ya da gidilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir veya programda belirtilen deniz ve hava limanların ziyaretini iptal edebilir. Ancak TURVİGO belirtilen programın yürütülmesi için elinden gelen gayreti gösterir. Gemi/Uçak şirketinden doğabilecek her türlü değişiklikler veya aksaklıklardan TURVİGO sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda şikâyetler ilgili firmaya bildirilmelidir.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ :

TURVİGO dilediği taktirde çeşitli dış etkiler ile doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gidilecek yerdeki gezi güzergahını değiştirebilir, seyahatin herhangi bir evresinde değişiklik yapabilir.

Şartların zorlaması halinde, TURVİGO önceden haber verme zorunluluğu bulunmaksızın belirtilen havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda YOLCU’nun iptal veya iade isteme hakkı bulunmadığını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

SEYAHAT SİGORTASI :

TURVİGO, 5571 sayılı kanun gereği YOLCULARINA “Zorunlu Sigorta” sağlamak zorundadır.

Kaza ve hastalık için YOLCU’nun ayrıca sigorta yaptırması önerilir.

YOLCU’nun TURVİGO’dan ücreti mukabilinde satın aldığı veya harici olarak şahsen yaptırdığı Seyahat Sigortası işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ :

Bu meblağlar tur/gezi tarihine kadar bağlayıcı olmayıp, rezervasyon veya ön ödemeden sonra TURVİGO’nun  kontrolü haricinde doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından yakıt giderlerindeki olağan dışı artışlardan kaynaklanan fiyat değişikliklerinde fiyat farklarını tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır.

DEVİR :

Yolcu’nun tura devam etmesinin mümkün olmaması hallerinde, Yurt İçi Tur Kayıt Formu, Yurt Dışı Gemi ve Kara Turları için Kayıt Formu’nda ve bu sözleşme eklerinde özellikleri ve karşılıklı taahhütleri yazılı turun tüm koşullarını yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Yolcu, rezervasyon esnasında ya da sonrasında adına yapılmış olan tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Pasaport ve vize de olabilecek aksaklıkların sorumluluğu Yolcu’ya aittir. Yolcu, seyahat hakkını 3. bir kişiye devretmek istemesi halinde, oluşabilecek tüm masrafları karşılamak ile sorumludur. Devir alanın pasaport ve/veya vize ve benzeri nedenle tura katılamaması halinde sorumluluk devir alan kişiye aittir.

Devir eden ve devir alan; o sıradaki bakiye borç miktarını, bu devir nedeniyle olabilecek masrafları müştereken ve müteselsilen karşılarlar. Bu ek masraflar hiçbir şekilde gerçek maliyeti aşamaz.

FİYATA İLİŞKİN HUSUSLAR:

TURVİGO konaklamalı yurt içi ve yurt dışı geziler için ayrıntılı programlarıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dahil olduğunu, neyin dahil olmadığını ve ödeme koşulları açıklıkla belirtmiştir.

Rezervasyon Formunda ve Ayrıntılı Gezi Programında ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurt dışı çıkış harçları, vize bedeli konuları ayrı ayrı belirtilmiştir.

Tur programlarında verilen fiyatlar aksi belirtilmediği sürece iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlardır. Rezervasyon formunda ve Ayrıntılı Gezi Programında belirtilen özel koşullar hariç, iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran YOLCU tek kişi farkını ödemek zorunda kalır.

İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir YOLCU, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde (iptal süresi önemli değildir); YOLCU’nun iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi tek oda (“single”) farkını kabul etmez ise, tek kişi farkı iade miktarından düşülecektir.

FESİH KOŞULLARI, SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ :

TURVİGO gerekli durumlarda; otel/gemi/uçak şirketinin ilan ettiği parkuru değiştirmesi veya seferi tamamen iptal etmesi halinde YOLCU’ dan onay almaksızın, ancak YOLCU’ ya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı gezilerde 5 gün, yurt içi gezilerde 7 gün, yurt dışı gezilerde 8 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde YOLCU’ya, ödemiş olduğu tüm tutar 10 Gün içinde iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı YOLCU’nun tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu iadede geri ödenir. YOLCU’nun kendi isteğiyle uçaklarda ekonomi sınıfından üst sınıfa rezervasyon yaptırmasından ya da “mil” kullanmasından doğacak zararlardan TURVİGO sorumlu değildir. Program iptali veya tarih değişikliğinde kredi kartı, banka kartı, puanlarla kesilen veya pass biletler ile uçacak olan yolcuların yanan biletlerinden ya da puanlarından TURVİGO sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMEDEN DÖNME :

YOLCU, Eklerde belirtilen hususlar hariç satın almış olduğu TURU, rezervasyon işlemleri yapıldıktan sonra, uçak biletleri ve otel rezervasyonları kesinleştikten sonra iptal edemez. İptal etmek istediği takdirde, bu talebini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ödemiş olduğu miktar Eklerde belirtilen özel kesintiler (iç hat ve dış hat uçuşları, havayolu ceza ya da kesintileri, sigorta ücreti, otel ve yerel hizmet ödemeleri, vize harcamaları vs gibi) dışında kalan tutar 10 gün içinde kendisine aynen iade edilir. Banka aracılığıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı YOLCU’ ya ait olacaktır.

YOLCU tarafından yapılan iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve YOLCU’nun bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

YOLCU veya TURVİGO, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; geri iade edilecek tutar TURVİGO’ya ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farkından TURVİGO  sorumlu tutulamaz. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, iade YOLCU’nun aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan TURVİGO sorumlu tutulamaz.

YOLCU’NUN HATALARINDAN YA DA MAZERETLERİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR :

Zamanında yapılmayan ödemelerden, TURVİGO’ya zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan TURVİGO sorumlu tutulamaz ve TURVİGO’nun haklı nedenle iptal hakkı bulunmaktadır.

YOLCU’ nun kendisinden kaynaklanan (pasaport, vize, sağlık sorunları, yurt dışı yasağı, çocuğa izin verilmemesi, gidilen ülkenin almaması vs.) nedenlerle seyahate katılamamasından doğan tüm zarar ve ziyanlar kendisine aittir.

Yolcu bu sözleşmede beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazıldığı gibi) bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yolcu tarafından TURVİGO’ya sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan TURVİGO sorumlu değildir.

YOLCU, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikayet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talep etme hakkından feragat etmiş sayılır.

Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekanlarda oluşan hasar, zarar ve kayıplardan YOLCU sorumludur.

Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk ile çalınması ve zarar görmesi YOLCU’ ya aittir.

ÇALIŞANLARIN VE 3. KİŞİLERİN KUSUR VE SORUMLULUKLARI :

TURVİGO kendisi ve çalışanlarından kaynaklanan ağır kusur ve kasıt sebeplerle İşbu sözleşmeye tamamen uyulmaması halinde ödenmiş olan paranın tamamen YOLCU’ya iade edileceğini kabul eder.

İHBARLAR :

Taraflara yapılacak ihbarlar için aşağıdaki adres bilgileri geçerli olacak olup adres değişiklikleri noter vasıtası ile ve/veya iadeli taahhütlü yazı ile veya tarafların bu sözleşmede bildirdiği e-mail adreslerine bildirilmediği takdirde, bu adreslere Tebligat Kanununun 21.maddesi gereği tebligat yapılacağını taraflar geri dönülmez bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.